Архив за етикет: задача

Задача – кога 1 = 0?

Задачка – закачка по алгебра:

1.Дадено е :

a = b + 1

2. Умножаваме двете страни по (a-b):

(a-b)a = (a-b)(b+1)

3. Разкриваме скобите:

a2 – ab = ab + a – b2 – b

4.Изваждаме а от двете страни:
a2 – ab -a = ab + a -a – b2 – b

5.Изваждаме а и b пред скоба от двете страни на уравнението:

a(a – b – 1) = b(a – b – 1)

6.Разделяме двете страни на (a – b – 1):

a = b

7.Заместваме в точка 1:

b + 1 = b

8. Шашваме почти всички около нас.
1 = 0

Пред тези, които не са шашнати стои въпроса „Къде е грешката“?