Архив за етикет: лъвица

Лъв и заек

Савана… Следобед… Лъв и лъвица се пекат на слънцето. Изведнъж заекът идва, удря шамар на лъва и побягва. Лъвът – нула внимание, лъвицата е в шок:

- Лъве, та ти си цар на животните, какво ти е? Догони го и го разкъсай!

- Остави, го, малък е, глупав, не си струва…

След време историята се повтаря, потретва и така десетина пъти. Лъвицата не издържала такава наглост и се втурнала след заека. Той обаче се мушнал в една тръба, лъвицата след него, но се заклещила и не могла да излезе. Заекът излязъл от другия край, върнал се при нея, оправил я по пълна програма и изчезнал.

Тя все пак се измъкнала от тръбата и тръгнала да се връща при лъва: опашката и подвита, ушите увиснали, засрамена…. Лъвът я погледнал въпросително и я попитал:

-Какво, при тръбата ли те заведе?