Архив за етикет: гориво

Кола, задвижвана с дърва

Малко забравена технология за задвижване на автомобили, но изключително актуална при сегашното поскъпване на горивата. С леки модификации на двигателя на Юго 45, инж. Антон Петерка от Белгарад е успял да задвижи автомобила си на дърва и въглища.

инж. Антон Петерка и Юго, задвижвано на дърва

инж. Антон Петерка и Юго, задвижвано на дърва

„Процесът се базира на непълното изгаряне на дървото: поради недостига на въздух се получават газове: въглероден диоксид и основните горива – водород и метан. Тази смес от газове има същите качества като бензиновите пари. Да задвижим колата е необходимо само да я заредим догоре с дърва“ – споделя иноваторът.

инж. Антон Петерка и Юго, задвижвано на дърва - модификация на двигателя

инж. Антон Петерка и Юго, задвижвано на дърва - модификация на двигателя - пълнене с дърва

инж. Антон Петерка и Юго, задвижвано на дърва - модификация на двигателя - изваждане на остатъците

„Вместо 1 литър бензин, колата изразходва 2,5 кг дърва. Това дава разход от 20 кг на 100 км“:

инж. Антон Петерка и Юго, задвижвано на дърва

инж. Антон Петерка и Юго, задвижвано на дърва

Източник: Yugo runs by wood-gas