Архив за етикет: газ

Имам нужда от серен хексафлуорид

Адам от Ловци на митове извършва опити с газове – хелии и серен хексафлуорид:

„Тежкият“ глас, който се получава при вдишване на серен хексафлуорид е в резултат на голямата му плътност в сравнение с въздуха (около 5 пъти повече). Серният хексафлуорид, известно още като елемаг не е токсично съединение.

Ще взема да си намеря серен хексафлуорид и да отида да се изцепя пред някого:

Are you talkin’ to me?