Архив за етикет: дръмбой

Техно с дръмбой

Дръмбой (още драмбой) е музикален перкусионен инструмент от групата на металните лабиални инструменти. Представлява метална пластина, при която устата служи за резонатор. В България дръмбоя е известен най-вече с изпълнениета на Елица Тодорова и Стоян Янкулов.

Заслужава внимание това изпълнение на дръмбой на френския бийтбоксер Жан Жан. Далеч надминава възможностите на Стоян и кърти от всякъде: